Nogle af Torbens læserbreve

De har stor set to gennemgående temaer; det ene at Islam er en fare for Europa,
det andet at vores samfund behøver sammenhold, dygtighed og styrke.
Uden disse sætter vi vor fremtid på spil.       Retur til forsiden

Læserbrevene er inbyrdes uafhængige. Brug derfor nedenstående links til at finde rundt.

Efter hvert brev er det en god idé at klikke på 'retur' for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen. Da alle tekster ligger i samme dokument går 'kliknavigationen' lynhurtigt. Du skal ikke vente på download af websider.

Om Islam:

Demokrati i Afghanistan og Sharia i Danmark "dansk" muslim siger fra.
Moskéers symbolværdi for muslimer er at vise; Vi er MANGE, vi er HER og vi går IKKE tilside.
Demografi i Europa bestemmes helt af muslimers ikke-integration og store ferilitet.
Ung arabers problemer med dansk kultur.
Det lange perspektiv om skole, kriminalitet, muslimer mm.
Den Trojanske Hest sammenlignet med dagens muslimer her i landet.
Magtovertagelse behøver slet ikke være formél. Praktisk styring fungerer lige så godt.
Dialog med muslimer fungerer ikke. Eksempler.
Integration i Helsingør fungerer desværre ikke. Se hvorfor
Blåøjet attitude i forhold til kendt muslimsk kriminel.
Ghinas integration; om sød og dygtig muslimsk pige som afviser integration.
Det har altid været muslimerne som afviste integration - først nu begynder danskerne at indse dette.
Arabisk område i Helsingør: problematisk for danskere, dejligt for arabere.
Arabiske fædres klage over boligområde. Kommunen skal gøre alt, beboerne intet.
Islamister og Muslimer, ægyptisk avis sætter lighedstegn
Tørklædet kan være ligeså malplaceret som Vagttårnet.
Ingen af de to ting burde findes på offentlige institutioner.
Rekruttering til Islam med gulerod og pisk. Ikke altid af inderlig overbevisning.
Iben Thranholm forsvarer brug af tørklædet og andre muslimske symboler.
Politikens Muhammed-undskyldning og dens juridiske konsekvenser. Domstolsturisme i England.
Penge til velgørenhed eller terror ? Berlingske Tidende.
Tårevædet velgørenhed fra Folkekirkens Nødhjælp.
..fra bunden af kloakkerne Putin lover at "skrabe" muslimske terrorrister ud af systemet.
Moderne Migration uden hensyn til folke- og landegrænser. Hvor længe går den ?
Penge til folkeskolen - ikke til meningsløse integrationsanstrængelser.

Vores samfund behøver sammenhold, dygtighed og styrke. Uden disse sætter vi vor fremtid på spil:

Det lange perspektiv om børn og forældrer, skole og opvækst, kriminelle og straf.
Overvågningsfotos af kriminalitet skulle kunne lægges ud på nettet.
Kriminelle respekterer ikke andre. Derfor har de ikke selv krav på respekt.
Den gamle mand troede at han kunne tumle de kriminelle med en bedre stok.
Men problemet var hans kampevne, ikke hans værktøj.
Falsk anklage om pædofil skolelærer. Kommunen agerer halvhjertet.
Demokrati kræver borgere med grundlæggende samfundsviden. Ellers kan det styringsmæssige resultat let mislykkes.
Gedemarked i retssalen med tumult, fuckfingre og råb afslører et svagt og ineffektivt retssystem.
Kriminalforskning giver kun få brugbare resultater. Brug i stedet pengene på at effektivisere og forøge politiet.
Eksempel på god borgerservice; når kommunalt ansatte tager sin opgave alvorligt. Tak !
Nutidens fængsler gør ondt værre ved at udgøre informationscentraler.
Vi behøver andre metoder.Ellers bliver lovene til papirtigre.
Anklager kortslutter domstol ved ikke at rejse tiltale mod 7 røvere som var flygtet med 62 mill. kr
7.000.000.000 konkurrenter som vi ikke bare kan berolige med u-hjælp og FN statutter.
Darwin og Danmark hænger tæt sammen. Hvis vi gør os selv ubrugelige, vil det store viskelæder fjerne os fra jordgloben.
Menneskerettigheder kan gå i hårdknude hvis de beskytter personer og minoriteter så disse kan skade majoriteten.
Folkekirkens Nødhjælp spiller på tårevædet velgørenhed. Det er skuffende.
Pirater udnytter vestlig humanisme og globale menneskerettigheder.
Rutinekriminalitet prøver vi stadig at dæmme op for med udslidte metoder.
Men slidte bremser skal man være forsigtig med !
Unge gaderøvere kunne få udgangsforbud, overvåget med GPS fodlænke.
Når de Svageste udnytter sin beskyttelse til at styre omgivelserne.
Tillid gror langsomt som en palme - men falder som en kokosnød.
Hvis vor dygtighed og pålidelighed krakelerer, glider vi ubønhørligt ned ad bakke.
Europa på toppen - men det kræver slid og pålidelighed.
Nedslidte skoler og elever som keder sig; løs to problemer samtidigt.
Ny i arbejdslivet og med stort behov for opstramning.
Daglig kriminalitet i Helsingør

Retur til Cabu.dk


Ghina Ghaleb Ahmad og hendes verden retur

I Helsingør Dagblad d.5 aug 2009 tegner Annette Thierry et positivt og balanceret billede af 19 årige arabiske Ghina som studerer til tandplejer. Jeg bruger udtrykket 'arabisk' selv om Ghina sikkert er dansk statsborger. Det gør jeg kun, fordi hun selv siger det. F.eks. "Jeg har kammerater, der ikke er arabere, men mine veninder er arabere." Hvis jeg på egen hånd talte om 'araber' ville jeg blive klassificeret som racist og reaktionær. Det ville jeg også blive hvis jeg sagde at en pige med et kors i sin halskæde "kan været dårlig indeni, men bare vise udenpå at hun er en god kristen." Men det er i orden at Ghina taler om tørklæde som symbol på "en god muslim".

I fritiden tager Ghina i byen med sine veninder - som vi altså nu ved er arabere - og shopper. De besøger hinanden eller går i boligområdets muslimske klub Oliven. Som Ghina siger "Vi har det så godt sammen og vi er allesammen i klub Oliven." Klubben tilbyder computer, musik, pigeklub og alt muligt. Desuden arrangerer den ture for børn, unge og voksne til bowling, til Bon-bon Land, til Bakken osv. Klubben inviterer også danskere nu og da "så vi snakker med andre".

Når man så ser på nettet at www.eniro.dk viser 64 klubber i Helsingør - plus det løse som ikke står i Eniro - kan man undre sig over at kun klub Oliven er aktuel for Ghina. Hun taler perfekt dansk, er i gang med en uddannnelse og er en sød pige. Hun ville blive accepteret overalt. Er hun måske ikke selv interesseret ?

Længere ned i artiklen spørger Annette "Hvad kunne det danske samfund gøre for at fremme integrationen ?" Ghina svarer: give os en chance at vise hvem vi er og acceptere i skolen at vi ikke vil bade sammen med andre.

Undskyld, men i mine øren lyder det som arabere/muslimer har utroligt svært ved at acceptere dansk livsstil og heller ikke er særligt interesseret i at prøve. Det kan man så have en vis forståelse for. Danskerne opfører sig ikke eksemplarisk, men uviljen mod integration udspringer i høj grad fra araberne/muslimerne selv !

Et halvt år senere (8/1 2010) er der basis for et nyt læserbrev om dette område:

Er boligområdet Nøjsomhed et problem eller en succes ? retur

I torsdagens avis siger beboere at "Vi vil angsten til livs." De taler om overfald, indbrud og ildspåsættelser i området. Efter Dagbladets billede at dømme, er det danskere i moden alder som er bekymrede. Der tales om forbedringer, støttet på en ny helhedsplan. Den omfatter værestedet "Den blå Safir", Aktivitetshuset, den sociale vicevært osv. og med finansiering i millionklassen fra Landsbyggefonden, Boligforeningen og Helsingør Kommune.

Men hvor blev arabernes stemmer af ? De udgør en væsentlig del af områdets beboere og befinder sig storartet. Det fremgik klart af Anette Thierrys (Enhedslisten) interview d. 5 Aug 2009 med Ghina Ghaleb Ahmad. Ghina og hendes arabiske venner (hun skelner selv mellem arabere og danskere) bor i området og stortrives der. Citat; "Altså, jeg føler mig så meget tilpas her på Nordvej. Når jeg er lidt væk, så tænker jeg på, hvornår jeg kan komme hjem til Helsingør igen, til Nordvej. Jeg føler, det er mit hjem, og her er så megen tryghed." Araberne samles omkring klub Oliven som arrangerer mange aktiviteter. Og som Ghina siger; "Alle, der har et problem henvender sig til klubben."

Taler danskerne og araberne om det samme område ?

Eller er det bare fordi danskerne er gamle og grå og er ved at blive skubbet ud, medens araberne er unge og i vinderposition ? For øvrigt ser arabene ikke megen anledning til kontakt med dansk livsstil. De mener nok at fremtiden er vigtigere end fortiden. Hvordan ser danskerne på sagen ?

Arabiske klager retur

Helsingør Dagblad har 22 Juni 2010 en artikel om arabiske fædres klage til Landsbyggefonden. Klagen går ud på, at boligområdet Nøjsomhed er blevet dårligt behandlet af fonden og kommunen. HD har lovet at følge artiklen op med kommentarer fra flere forskellige sider. Her kommer så en kommentar fra en ganske almindelig Helsingørborger: Hvad gør de arabiske beboere selv ved problemerne ? Skal alt serveres fiks og færdigt ? Der er bl.a. et foto som viser et havebord/bænk omgivet af iturevet skraldepose og molesteret cykel. Kunne man f.eks. tænke sig at de magtfulde arabiske fædre beordrede sine poder til selv at rydde op efter sig ? Hvorfor skal boligselskabet gøre det ? Der klages også over at skriftligt materiale "kun" findes på dansk - selvom en stor del af beboerne har vanskeligheder med dansk. Det lyder nærmest som araberne ikke synes det er umagen værd at lære det sprog som endnu tales her i landet. Andre immigrantgrupper har da også problemer med sproget, men de bruger så den nødvendige energi på at lære det alligevel.

Også beboerdemokratiet får sig et fur: Blokmøder har været holdt om sommeren, hvor hovedparten af de arabiske familier opholder sig i deres respektive hjemlande. Selvfølgelig ønsker de at tage hjem på orlov, precis som danske soldater fra Afghanistan, men når Danmark ikke ses som hjemland, hvorfor skal danske skattebetalere så stå på pinde for permanent utilfredse arabere ? Ikke engang indbyrdes kan araberne holde fred: Klub Oliven strides med Den blå Safir selv om de ligger i samme område. Til slut: Hvorfor er det kun arabiske fædre som udtaler sig. Hvor er mødrene ?


Pirater og Idealer retur

Det er fysisk let - men politisk meget svært - at gøre noget ved piraterne i Aden bugten. De har fundet to svagheder i verdens stærkeste alliance NATO og i de lande som udgør alliancen. Begge er resultat af vor højtudviklede ideale humanisme:
 
1) Hellere end at overlade en gidsel til sin skæbne, betaler vestlige lande og rederier millionbeløb til piraterne.

2) Fangne pirater kan kun i yderste undtagelsesfald retsforfølges fordi de humane krav til denne proces er så høje at den er næsten umulig at gennemføre.

Disse huller er utroligt givtige for de foretagsomme pirater. Desuden har vi i Vesten jo altid haft rigelige resourcer så at vi bare kan ryste tabene af os som en våd hund ryster vandet af sig. Forresten udnyttes vor storslåede humanisme jo også af alle andre små og store forbrydere. Men alle tab og skader kan vi også sagtens ryste af os. Spørgsmålet er blot om hunden til slut dør af lungebetændelse på grund af al det vand ?

Offentliggørelse af fotos
retur

Betty Bach på 84 fik stjålet sit dankort og mistede kr 15.000. Heldigvis er der gode overvågningsfotos af tyven. Et naivt spørgsmål: Hvorfor må sådanne fotos ikke publiceres ?  Det ville gøre det sværere for tyven at fortsætte sit "arbejde" mod andre ofre. Det ville også fremme opklaringen, hvis det ikke kun var politiet som kiggede efter hende/ham. Endelig ville publicerede fotos virke afskrækkende og måske forebygge et ungt menneskes første skridt mod kriminalitet. Ganske vist bryder mit spørgsmål mod tabuer - f.eks. gerningsmandens ret til privatliv - men vi plejer jo at rose os af at handle målrettet og objektivt. Hvis man gør det, kan man ikke undgå at pirke til hellige køer.


Den gamle mand og hans stok retur

Den gamle mand og de unge lømler. En fabel om et slidt og utidssvarende retssystem.

Den gamle mand var vred på de unge lømler. De smadrede butiksruder, satte ild på affaldskontainere, stjal biler osv. osv. Nu og da var de også oppe at slås indbyrdes og undertiden afbrændte de - af ren kedsomhed - nogle gode nye biler. Den gamle mand prøvede at tale med de unge mennesker. Det var som at slå vand på en gås. Det havde han lidt svært ved at forstå, for da han var ung blev han meget flov hvis ældre skældte ud.

Nogen tid efter var der på ny ildspåsættelse og hærværk, så han prøvede igen at få de unge knøse på bedre tanker. De bad ham holde kæft. Det gjorde han så, for han var meget velopdragen og ville ikke sige noget uvenligt, som kunne gøre de unge mennesker kede af det.

Så gik der en uges tid og den gamle mand var ude at trække lidt frisk luft. Han gik dårligt og havde derfor stok. På sin tur kom han forbi kvarterets nærbutik hvor der var et røveri i gang. Så var det slut med mandens tålmodighed og forståelse. NU var grænsen nået. NU måtte der gribes kraftfuldt ind. Han haltede så hurtigt han kunne efter røverne, med stokken hævet til slag. Da røverne så det, grinede de så de fik ondt i maven. Manden blev hylet helt ud af det. Han stoppede, analyserede situationen og fandt ud af at hans stok nok var for tynd. Den var ikke skræmmende nok. På hjemvejen bestemte han sig for at købe en stok af egetræ så dette bølleuvæsen kunne stoppes.

Men hvad har dette at gøre med retssystem ?

Jo, måske ligger problemet ikke i stokken, men hos manden der holder i den - ikke i lovene, men hos domstolene der skal bruge dem. Der er jo mange bøller som griner politi og dommere op i ansigtet, som modtager larmende støtte i retssalen fra venner og familie, som kommer hjem fra fængsel med status som kun en 'rigtig syg gangster' kan opnå ? Har retsvæsen og kriminalforsorg tilstrækkelige beføjelser og motivation til at kunne gøre et ordentligt job ? Eller er der for meget som løber ud i spidsfindigheder og paragrafspil ? Behøver sager at tage måneder og år og behøver de at koste hundredetusindvis af kroner. Kan en person slippe for dom ved bare ikke at møde op i retten ? Kan en langtidsfængslet få weekendfri efter kort tid ? Der er mange ting som kan forbedres.

Dagligt liv i Helsingør retur

HVER eneste dag kan vi læse om flere og flere overfald, tyverier, påsatte brande, uansvarlige ejere af dræberhunde, skolebørn som 'smadrer' undervisningen, hinanden og lærerne osv osv.

Mandagens Dagblad indeholder bl. a. følgende overskrifter: "Elever stjal oplysninger om eksamen", "20 årig kvinde bed sig fra voldtægt . .", "Hellebæk Skole-elever snød sig til oplysninger ... ", "Flere frygter meget agressiv kamphund . . ", "18 årig kvinde taget for spritkørsel", "Politiet får baghjul i bande konflikten", "Spritbilist", "Brænder køretøjer af".

Totalt fylder dette 3250 cm2 medens det øvrige nyhedsstof - altså bortset fra sport, reklamer og læserbreve - fylder 8200 cm2. Dvs at over 25% af det som sker her i byen er ulovligheder. Flot !

Det er indlysende at de midler vi hidtil har anvendt for at dæmme op og reducere problemerne ikke giver ønsket resultat. Først og fremmest er det hele naturligvis et spørgsmål om hjem, forældrer, kærlighed, interesse og omsorg. Forældrerne må bruge mere TID (ikke bare penge og transportservice) på børnene. Og mindre tid på overarbejde, bowling og TV. Lektor og forfatter Lone Nørgaard skriver klogt om dette;  www.lone-noergaard.dk/artikler/ork.htm. Men hvis forældrerne alligevel mislykkes med børnene, så må samfundet forhindre følgeskader. Altså sørge for at de ramte børn ikke 'hævner sig' på omgivelserne; kammerater, skole, parkerede biler osv. Samfundets midler for at opnå dette har i de seneste mange år handlet om at bygge Væresteder,  derefter at trappe op via samtaler, bøder, terapi, hjælp til familien og ophold på  ungdomsinstitution, for at ende med fængsel. Modellen er finpudset med utallige undersøgelser og doktorafhandlinger. Den er også smuk og gør sig godt ved internationale konferencer. Oftest har den dog ingen praktisk virkning.
Det er ligesom hvis lægerne havde et dogme om at al dårligdom skulle behandles med vitaminer og gymnastik. Disse ting er storartede, men ikke altid nok.

Vi behøver prøve et BREDT spektrum af metoder - også selvom vi derved overskrider nogle hidtil gældende grænser. I småtingsafdelingen ser vi f.eks. skoleelever gang på gang forstyrre undervisningen med mobilsnak. Så har læreren en diskussion om dette med eleven. I mellemtiden sidder resten af eleverne og foragter skolen og læreren, fordi tingene ikke fungerer. Hvorfor siger skolens regler ikke simpelthen at en mobiltelefon som bruges i timen bliver destrueret på stedet. Den kan f.eks. smides i en spand vand. Så ser alle klart hvad der sker, og efter to-tre druknede telefoner vil alle elever på skolen slukke sine mobiler i timerne. Dette er forresten en parallel til det faktum, at ingen ryger i biografen: Vi ved nemlig alle at hvis nogen tænder en cigaret så går brandalarmen og brandvæsnet kommer med fuld udrykning. Lokalet bliver tømt og rygeren kan regne med at få klø af de andre biografgæster. Det sidste er nok vigtigst. Der er altså en ret alvorlig konsekvens, selv af en minimal forséelse. Derfor tænder ingen det mindste lille skod i biografen. Skrappe konsekvenser ser altså ud til at fungere, medens slatne konsekvenser ikke gør det. Eksempel:

Jens Larsen fra Hadsund blev for en uges tid siden anholdt for gang nr. 500 (ja, femhundrede). Han er blevet dømt ca lige så mange gange, bl a for livsfarlig spirituskørsel. Når den slags cirkus kan fortsætte i lovgivning og justitssystem, så synes jeg at behovet for ændring er indlysende.

Islam og den Trojanske Hest retur

Islam er et politisk system forklædt til religion. I denne forklædning har systemet ret til – ifølge vor grundlov og dens religionsfrihed – at etablere sig her i Danmark. Det minder noget om den Trojanske Hest. Denne gigantversion af en gyngehest som den belejrende hær placerede foran en af Trojas byporte. Det var jo bare en meget stor model af en hest – interessant og helt uskadelig. Af en eller anden grund trak Trojas forsvarere hesten ind i byen, men da den var kommet ind sprang der soldater ud af dens mave. Soldaterne fik åbnet byporten for sine kammerater. Og – som man siger – resten er historie, og Troja ophørte at eksistere. Episoden viser også at man med opfindsomhed samt målbevidste og dødsforagtende soldater kommer langt – også med et så lille antal som det må have været.

Pålidelighed og hjælpsomhed, dygtighed og ansvar indgår i vor kulturs grundmur retur

Det er ting som skal læres tidlig. Det hænger på forældrene at indpode disse begreber i deres børn. Som spejder (det er for resten ikke noget man 'går til', det er noget man 'er') får man forståelse for disse begreber. De er utroligt vigtige. De er selve fundamentet for vort samfund. Personligt ansvar beskrives udmærket med ordene "Du gør dit, jeg gør mit og vi gør allesammen resten".

Danskerne har efterhånden et ganske afslappet forhold til grundlæggende leveregler. Udviklingen vil lære os at denne afslapning var en fejltagelse. I det internationale hierarki vil vi glide ned ad skråningen, medens folk med en anden attitude, f.eks. kinesere, vil klatre op. ENTEN skal vi ændre optræden nu ELLER indstille os på en tilværelse ved foden af bakken. Det vil ikke blive rart, når man er vant til "de højere luftlag".

Magtovertagelse – formél eller praktisk retur

Mange borgere i dette land bekymrer sig for fremtidig muslimsk magtovertagelse. De frygter den dag da muslimerne bliver en majoritet. Men denne bekymring for fremtiden er helt unødig. Fremtiden er her allerede. Magten glider dag for dag væk fra Folketing og myndigheder, over til personer og grupper som sætter sin vilje igennem med trusler og vold. Eksemplerne er mange; fædre som stikker læreren nogen på hovedet for at få ham til at lystre, arbejdssøgende som myrder sagsbehandleren hvis et job ikke fremskaffes her og nu, stærkt troende person som prøver at myrde karrikaturtegner. Osv. osv.

Magtovertagelse behøver ikke at gå til, som da Hitler blev officielt valgt. Magt har den, som i realiteten bestemmer ! "Hardliners" af alle slags kan bestemme kolossalt meget ved at ringe til myndighedspersoner og fortælle dem hvordan de skal gøre sit job. "Det er bedst at du gør som der bliver sagt, for vi ved hvor du bor ! "

En imam kan udrette rigtigt meget. Hvis han siger til unge bøller, at de skal gå hjem, så fungerer det. Hvis politiet siger det samme, får de flasker, sten og flere ildspåsættelser (samt ballade med venstreorienterede medier). Hvor ligger så magten ?
En naturlig følge af denne magtfordeling er, at ghettoområder styres af den lokale imam: Tiltag og arrangementer i området skal godkendes af ham. En telefonisk forespørgsel fra borgmesteren er såmænd nok. Ellers bliver der ballade.

Magtkampen mellem Folketing og hårdtslående grupper udspilles NU. Det er ikke den korrekte, men den stærkeste, som vinder.

Effektiv kommunal borgerservice, et eksempel retur

Det er dejligt at flittige og omhyggelige kommunalansatte har skabt resultater. Det er i Borgerservice hvor EU opholdstilladelser tages imod og undersøges. Fint at borgerservice, med hjælp fra Helsam (kommunens helhedsorienterede samarbejde), allerede på nogle uger har sparet os en rund milion kr. Bare ved at være opmærksomme på ægthed og rimelighed i ansøgningspapirer. I et af vore store firmaer kaldes den slags "rettidig omhu". Håber, at stilen spreder sig til flere kommunale instanser.Muslim som undsiger dansk grundlov retur

Læserbrev fra dansk-født - men u-dansk - muslim.

Når danskerne vil tvinge Afghanistan til demokrati har "danske" muslimer ret at tvinge Danmark til Sharia. insert text

Nedslidte skoler og elever som keder sig retur

Kan man slå to fluer i et smæk ved at lade elever deltage i skolens vedligeholdelse ?

Gang på gang hører vi at elever "hænger ud" og laver hærværk og det der er værre. Simpelthen fordi de keder sig. Seneste eksempel er drengen med truslen om massakre  mod Skolen ved Rønnebær Allé.
Samtidig hører vi hver uge om skoler i dårlig stand. Specielt toiletter siges at være så ulækre at eleverne ikke vil bruge dem. Desuden er der papir og andet skidt som flyder rundt på skolegården, grafitti, defekte detaljer såsom løse knagerækker og udbrændte lysrør. Der er behov for ganske almindelig rengøring, osv. osv.  Hvorfor ikke lade elever - både drenge og piger - deltage i  disse opgaver. Det kan de sagtens finde ud af hvis de får lidt praktisk vejledning fra skolens pedel.
På folkehøjskoler kan eleverne godt være med i det praktiske. De fleste mennesker som har en bolig kan også finde ud af det - selv dem der er op i årene, måske lidt handikappede eller ligefrem akademikere.  Det sidste betyder, at koncentration om at læse og lære ikke forhindrer at man ruller ærmerne op.
Praktisk deltagelse i skolens vedligeholdelse ville med garanti skabe mere omtanke fra elevernes side og de ville lære mange praktiske ting som de under alle omstændigheder behøver kunne når de flytter til eget hjem.            
Kære politikere, tænk over det !

Når de svageste tager magten retur

Præsten Niels Ebbe Huus siger i læserbrev 16 Maj at han skammer sig over at være dansker. Det gør han fordi folketingets flertal (ikke bare regeringen) vil hjemsende 282 irakere. Som pastor Huus skriver; "Det vigtigste her i livet er at tage sig af de svageste". Det kan de fleste jo skrive under på, men sagen bliver kompliceret når de svageste (nævnt i flæng: uartige børnehavebørn, vandaliserende skoleelever, narkomaner, biltyve, knivstikkere osv osv) vænner sig til at blive "taget af" og beskyttet på alle måder. Omsorg og medfølelse har det danske samfund - og i øvrigt hele den vestlige kultur - givet i mange, mange år. Desværre har et stadigt bredere udsnit af de "svage" i rigeligt mål taget for sig af frihederne og hjælpen.
Kære pastor Huus, gør dig selv - og dit samfundssyn - den tjeneste at tage en udflugt fra dit fredelige Sydslesvig. Se dig omkring i europæiske storbyer inkl København. Se på gadernes skidt og møg. På grafitti med de svages slogans. På knuste butiksvinduer, besatte kirker, ødelagte skoler og afbrændte containers. Når du alligevel er i byen kan du også tage en tur i dommervagten og høre lidt om dagligt liv. Når du så kommer tilbage til Sydslesvig håber jeg at du vil beskrive dine oplevelser i læserbreve eller på anden måde. Venter med spænding.

At nedbryde tillid
retur

Alt for mange af os opfører sig destruktivt (hærværk) og hensynsløst (mishandling af forsvarsløse mennesker og for den sags skyld også dyr). Begge dele fremstilles i media som 'cool', 'fedt' og tegn på 'street credibility'. Tænk bare på ”gangsta rap”. Tyveri og svindel er ikke kravlet særligt højt op på hitlisten, men at ødelægge, tvære ud og maltraktere mennesker, dyr eller ting er noget der virkeligt får seertallet, løsnummersalget og dermed annonceindtægterne op. Det er foragteligt og afskyeligt, men vore egne regler om fuldstændig ytringsfrihed beskytter også perversitet. Reglerne var tænkt som et værn mod magthavernes evt. lyssky aktiviteter. Ytringsfriheden skulle garantere mediernes frihed til at afsløre magtmisbrug. Det har vi også opnået, men bivirkningerne er alvorlige.

Det handler ikke bare om nogle udgifter til reparation efter hærværk og om tabt arbejdsfortjeneste for voldsofre. Det handler om meget mere; vores tillid til hinanden. Ofte går man i en bue uden om en gruppe unge – også selv om de måske er helt fredelige. De føler sikkert på sin side at de bliver betragtet som luft. Og det er der ingen som bryder sig om. Så laver man måske ballade. På den måde forvitrer vores sammenhold som folk. Jo mere mistænksomme vi bliver mod hinanden, jo svagere bliver vi også som samfund.


Moskéers symbolværdi  
retur


(publiceret i Jyllandsposten 2010 apr 23 )
Mange danskere oplever moskéer, tørklæder mm. som en markering fra muslimerne af at:    VI ER MANGE, VI ER HER og VI GÅR IKKE TIL SIDE.

En moderat muslim - imam ved Nusrat Djahan moskéen i Hvidovre - ønsker tilladelse til at bygge moskéer med minareter her i landet. Han argumenterer med at sige at "terrorhandlinger i Islams navn er .. groft misbrug af religonen." Altså behøver danskerne ikke være bekymrede og kan godt tillade både moskéer og minareter. Det rejser to spørgsmål:

  • Kan muslimerne ikke tage så meget hensyn til danskernes "islam allergi" (næret af daglige terrorhandlinger) at man undlader at pirke til den. For ægte religiøse mennesker kan det ikke være svært at ære sin Gud uden brug af markante bygninger. Jeg mener, når nu spørgsmålet ER så følsomt.

  • Hvis terror er misbrug af religionen, så burde man fra allerhøjeste sted, Ayatollaerne og Universitetet i Cairo, bekræfte dette med en officiel fatwa. Det er ikke nok, at en lokal dansk imam udtaler sig. Aktivt misbrug af Islam burde være værre end bare at opgive sin tro. Og for tros-frafald er der mange steder dødsstraf. Så giver det vist sig selv, at en terrorist burde klassificeres som jaget vildt i muslimske kredse. Men det er aldrig sket endnu. Så måske er det med misbrug af religionen ikke så alvorligt ment alligevel.

Anklager kortslutter domstol retur

JP havde d 11 Juli 2010 en interessant artikel om Loomis røveriet til 62 mill kr - altså et godt stykke over bagatelgrænsen. Politiet gjorde et stort arbejde og havde held til at fange 7 mistænkte. MEN, statsadvokat Kim Christiansen traf alligevel helt egenhændigt beslutning om at sætte de fængslede i frihed uden tiltale.

Ved sin magtfuldkomne beslutning fratog statsadvokaten altså en domstol og et nævningeting muligheden for at udtale sig - og han fratog på forhånd samfundet retten til at straffe et mildest talt alvorligt røveri. Hvad havde statsadvokaten risikeret ved at sende sagen til domstol ? Jo, at han blandt kolleger kunne have fået nogle syrlige bemærkninger hvis sagen blev tabt. Disse mulige skrammer i lakken vejede altså tungere end hans ansvar for at modarbejde kriminalitet her i landet. Hvor ynkeligt.

Tilmed tillader Kim Christiansen sig, på en arrogant og bedrevidende måde, at omtale "et vist pædagogisk arbejde i at forklare de mennesker der havde knoklet med det her i månedsvis, at det altså ikke var nok:" Det ville have klædt hr Christiansen at overlade den bedømmelse til domstol. Statsadvokaten, og hans ligesindede indenfor retsvæsenet, står vistnok overfor en mange gange større pædagogisk opgave med at forklare vælgere og skattebetalere hvorfor vi skal acceptere den form for embedsførelse.

Falsk anklage om pædofili via Arto retur

Falske anklager om pædofili er af en elev blevet lagt ud på nettet. Eleven blev derefter bortvist fra skolen.
Byrådet har nu i sin uudgrundelige visdom besluttet at køre over inspektør, lærere og Hellebækskolens majoritet af velfungerende forældre og elever. Den falske beskyldning er af et enigt byråd blevet godkendt som lidt slinger i valsen – slinger som man må påregne som en del af skolernes hverdag.

Socialdemokraternes ordfører Henrik Møller beskrev - som en ægte statsmand - sagen i kraftfulde ord; ”Det her er en kanonlortesag. Og det er meget svært at få øje på en vinder.”

Men det er da ikke svært at se at vinderne må være landets pædofiler. De må være lettede over at de for fremtiden kan afvise anklager. Dette med henvisning til at det udnyttede barn sikkert bare i ungdommelig kådhed er kommet til at udtrykke sig mindre heldigt – et ganske almindeligt og helt accepteret fænomen ! Noget som alle bør tage med godt humør.Men - kære politikere, læser I aldrig Helsingør Dagblad og andre aviser ? Ser I ikke hver dag hvordan løgn og destruktiv adfærd breder sig ? Har I nogensinde tænkt på at borgerne måske er interesserede i at disse problemer løses, eller i det mindste ikke accelererer. Har I tænkt på at disse problemer kan have noget med forældre, skole og opdragelse at gøre. Har I tænkt på at disse ting er nok så vigtige som et Kulturværft ?

PS   Men måske skulle man som Helsingørborger bare slappe af. I tryg tillid til de nye regler som kommune vil udarbejde; om hvad man må og ikke må på internettet. Når en stor mand som borgmester Tærsbøl foreskriver denne medicin, må man jo regne med at det virker – eller hvad ?

Dialog med Hizb ut-Tahrir retur


Maajid Nawaz (fhv. medlem i H ut-T) mener ifølge JP 2 Jan 2009 at dialog ikke vil bremse, men fremme fundamentalismen. Margrethe Vestager mener stik modsat, at vi skal satse på dialog, samtale og vilje til at lytte.

Der er for mig at se ingen tvivl om at et meget stort antal muslimer simpelthen afskyr alt hvad den vestlige verden står for. Lige fra fri sex ved skolens klassefester til kapitalistiske storbankers grådighed og vores støtte til Israel. De førende muslimer/islamisterne dunker den ene knytnæve (terrorbombe) efter den anden lige i vores mellemgulv og det vil de fortsætte med indtil vi ændrer vores stil eller til der ikke er flere knytnæver at bruge af – og den muslimske verden har mange knytnæver. De fleste ser vi ikke – de er knyttet nede i lommen.

Margrethe Vestagers vilje til at lytte er al ære værd, men har hun evne og ægte vilje til at ændre vor kultur ? Det tror jeg ikke og det tror muslimer/islamister nok heller ikke. De ser dialog som spild af tid.

Ligesom muslimerne kæmper for DERES idéer, fører Vesten fra sin side en lige så intens kamp for demokrati og MOD Islams brug af Koranen som grundlov. Kampen føres - med dialog og/eller våbenmagt - overalt hvor der findes muslimer. Og den ser for øjeblikket ud til at blive ført så længe der findes vesterlændinge som vil og kan arbejde/kæmpe for demokratiet. Vi drømmer jo heller ikke om at gå i dialog med Taleban om det 'positive' i koranskoler, burka, sharia og mandens absolutte dominans.

Ingen af siderne vil give køb på sine idéer.

Vi har altså helt klart et "Clash of Civilizations" som ikke løses ved rundbordskonferencer på Marienborg. Men hvad gør vi så ? En strategi er at vi stopper vor indblandning i muslimske forhold og lande SAMT afviser enhver muslimsk indblandning i danske forhold – uanset om den er lokal eller fra udlandet. Jo mindre kontakt, jo mindre friktion. Desuden må vi arbejde hårdt på at gøre os uafhængige af Mellemøstens olie.

På det personlige plan må vi i Vesten genopbygge vore menneskelige kvaliteter, så vi ikke bliver lette at feje af banen. Det handler stort set om et sundt hoved på en sund krop. Om forældrer som tager ansvar for sine børn. Om brugbart indhold i skolen, ærligt arbejde, målrettede studier og godt sammenhold.

Politikens Muhammed-undskyldning retur


Efter dagbladet Politikens fremtvungne undskyldning (2010 marts) for Muhammed-tegningerne har den saudiarabiske advokat fået blod på tanden. Nu truer han 15 andre danske aviser med sagsanlæg i alverdens lande. Hver sag burde være let at vinde, da de danske aviser har handlet helt i overensstemmelse med dansk lov. Advokatudgiftene skulle være til at overkomme.

Men hvis retssager - støttet af saudiarabiske penge - åbnes i alle jordens ca 200 lande så har danske aviser ikke så mange penge, som disse mange små retssager koster. Aviserne vil altså blive dømt pga. udeblivelse fra retssag. Man ser her at penge - som sædvanligt - er et rigtigt stærkt våben.

Konsekvens: Anti-danske organisationer, inkl de hjemlige af slagsen, kan skilte med at man har verdenssamvittigheden og lovene på sin side. Desuden kan danske journalister, få problemer med ind- og (specielt) udrejse i rigtigt mange lande.

Det hele illustrerer den ældgamle sandhed, at den som falder til patten overfor trusler pådrager sig flere trusler. Politiken har som sædvanligt vist os noget essentielt.

"..fra bunden af kloakkerne"retur


Metrotog i Moskva udsat for terror-bombning. Det var 2010 uge 13 og kostede 39 mennesker livet. Putin udtaler om terrorristerne

"Vi ved at de holder lav profil. Men nu er det op til sikkerhedsstyrkerne at få skrabet dem op fra bunden af kloakkerne og bringe dem ud i dagens lys."

Her i landet ville man i den situation tale om "forstærket integrationsindsats" og "styrket SSP arbejde". Så kan enhver af os for øvrigt tænke sit.

Integration er Helsingørs største udfordring retur

I fredagens avis skriver Kirsten Nørregaard fra SF, at forbedret integration kræver flere kommunale penge. Det gør hun utvivlsomt i den bedste mening. Men hvorfra ved vi at det er flere penge som behøves ? Faktisk er der jo store indvandrergrupper som - med de eksisterende budgetter - er blevet fint integreret i årenes løb. Tænk bare på vietnamesere og andre fra Asien, folk fra Chile og andre lande i Sydamerika, mange afrikanere, jugoslaver osv. Omvendt ser det ud til at uanset hvor mange penge der bruges på islamisk integration, så fører det ikke til noget resultat - i hvert fald ikke når vi taler om drenge/mænd. For pigerne går det betydeligt bedre.

Det er også værd at lægge mærke til at integrationsproblemerne ser nøjagtigt ligesådan ud i alle andre europæiske lande. De er altså ikke en følge af speciel dansk nærighed, dansk arrogance eller muhammedtegninger.

Kirsten Nørregaard skriver at mennesker af 'anden etnisk herkomst end dansk' og med voldsomme psykiske og sociale problemer bliver en stadig større del af gadebilledet. Hun foreslår derfor et 'etnisk værested' for dem. Men jeg troede vi talte om integration. Hvorfor skal de så have et specielt ikke-dansk værested ?

Kirsten N skriver også at foreningslivet skal styrkes og mangfoldiggøres så alle kan deltage. På precis hvilken måde skal dette ske ? Jeg er selv medlem af byens orienteringsklub. Den er helt usnobbet, årskontingentet er nogle hundrede kroner og tøj og løbesko koster samlet ikke mere end et par modejeans. Alligevel har jeg aldrig set andre end danskere (10 - 80 år) og en enkelt svensker i klubben. Den slags aktiviteter ligger nok simpelthen ikke for folk af 'anden etnisk herkomst end dansk'. Jeg tror ikke at flere penge vil ændre billedet.

Kirsten N skriver også om Natteravnene. Der er vist ingen tvivl om at de gør et meget værdifuldt arbejde. Og selvfølgeligt skal de have de penge de behøver. Men jeg gætter på at de mere savner mennesker til at gå ud i nattelivet end de savner penge. Ikke alt kan løses over kommunens budget.

Kirsten Nørregaards læserbrev kommer også ind på at der behøves en målrettet indsats for at forbedre 'Nøjsomhedens' (Nordvej og Sydvej) image. Undskyld, men DET er da vist en opgave for beboerne selv at løse. Kirsten N skriver om 'særlige udfordringer og problemstillinger'. Jeg tror hun mener trusler og overfald. Men den slags kan ikke løses ved hjælp af kommunale penge. Det er en tradition - måske medbragt fra hjemlandet -  som kun familierne selv kan ændre på.

Efter mange års helhjertet indsats fra velmenende danske borgere og 'kommunalrødder' er vi vist klare til Anden Akt; den hvor de muslimske hankønsvæsener gør op med sig selv om dette land virkeligt er det sted de gerne vil være. Hvis svaret er 'ja' må de også lade være med at køre på tværs af danske normer - uden at kommunen skal behøve at betale ekstra for dette.

EU vil leje Kaddafi for 40 milliader kr/år   retur Læserbrev: Jyllandsposten (147.000 eks) 2010 Sep 8:

EU overvejer at betale Libyens leder Kaddafi næsten fyrre milliarder kr per år for at stoppe folkevandringen fra Nordafrika/Libyen til Europa. Man spørger sig, hvorfor EU ikke selv kan bevogtede sine grænser og kyster. Hvad er det Kaddafi kan, som EU ikke kan ? Måske er det, at Kaddafi kan se stort på komplekse internationale konventioner.

Det forekommer mig at EU er langt ude, hvis man vælger at betale en samvittighedsløs diktator for at gøre job, som man selv er for sart til at beskæftige sig med. Måske skulle EU hellere lette lidt på det edderkoppespind af konventioner som får Europa til at tumle rundt i verdens-manegen som en klovn med alt for store sko. En klovn er let at skubbe omkuld, hvis nogen gerne vil overtage forestillingen. F.eks. hvis Kaddafi til næste år fordobler prisen, og til næste år igen ?

PS. Man skulle måske leje obersten til at holde piratfrit ved Somalia. Hidtil har vore fire flådemissioner kun resulteret i at fem pirater er stillet for retten - i Holland. Alle andre er løsladt.


Menneskerettighederne og Menneskers Ret  retur

De universelle Menneskerettigheder med tilhørende domstole fik sit nuværende udseende sammen med FN efter anden verdenskrig. De var ment som individets beskyttelse mod en overmægtig og diktatorisk stat. F.eks. Hitlers eller Stalins. I dag beskytter de forbrydere og overlader ofre til deres skæbne.

Hvor ofte hører vi ikke ordene ”allerede kendt af politiet”, ”en lille hård kerne”, ”kvinden måtte gå under jorden da den voldelige kæreste blev løsladt”, ”den anklagede kunne ikke dømmes, da vidnerne ikke turde tale”, osv.

I alle den slags tilfælde KUNNE man udmærket have stoppet problemerne – men det MÅ vi ikke her i retsstaten Danmark. Fordi vi har vore dogmer om menneskerettigheder. Og de er vigtigere end en smadret kvinde, en skoleelev som pusheren gjorde til narkoman, et uskyldigt skudoffer på Nørrebro, en familie dræbt af en bilist som har fået frataget kørekortet osv. Men er ofrene ikke også mennesker ?

Er vi i gang med at drukne vores samfund og os selv i smukke slagord om alverdens rettigheder. Mantraer som forbyder os at se, beskrive og gøre noget ved problemerne ?

Et tragikomisk eksempel er den ”engelske” islamist Abu Quatada, som af Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg her forleden (efterår 2008) blev tilkendt erstatning for uberettiget fængsling. Manden kom i sin tid til Storbritannien på falsk pas efter at være smidt ud fra Kuwait. Han blev pågrebet med 1,5 mill kr kontant, en del af pengene i en kuvert mærket ”til Mujahedin i Tjetjenien”. Englænderne har prøvet at udvise ham til hans hjemland Jordan, men det forbød engelske domstole, fordi han hjemme ville blive sat til afsoning af en livstids dom for bombeattentater. Halvdelen af parlamentet i London har talt om ”latterliggørelse af menneskerettighederne”. Skal vi virkelig blive nødt til at give dem ret ?


Retssalen - folkefest og gedemarked retur

Tumult, grin, fuckfingre, råb og trusler lader til at være dagens standard i retssalen. Retssystemet behandles - og opfører sig som - en gigtplaget, mølædt vagthund. Den skarpeste straf vi har i Danmark er fængsel. Det afskrækker ingen. Vi behøver ikke 'hårdere' straffe af en type som folk alligevel griner ad. Vi behøver en anden SLAGS straf, f.eks. fængsel i isolation. Se læserbrevet Fængsel gør ondt værre.Rekruttering til Islam  retur

Fremmedarbejdere i Saudi Arabien i begyndelsen af firserne blev tilbudt SEK 50.000 for at konvertere til Islam. Jeg ved det fordi jeg selv arbejdede dernede dengang. Jeg hørte aldrig om nogen som tog imod tilbuddet – men de som gjorde det, skiltede måske ikke med det ? I dag hører man om de tunesiske lejemorderes (Erik Westergaard) koner måtte konvertere osv. Abdul Wahid Petersen er gift med en kvinde fra Marokko. Det var formodentlig grunden til hans konvertering. Rushy Rashids mand har gjort det for at Rushy, som muslim, skulle få lov at gifte sig med ham. Det var ikke noget han skiltede med, men gennem hans familie kom det ud i offentligheden. Vor nye førstediplomat i Islamabad Søren Hougaard er åbenbart løbet ind i samme skæbne. Uden at han har informeret Udenrigsministeriet. Albanerne konverterede kollektivt da de muslimske Osmanner havde besat Balkan.


Danmark og Darwin retur

Lad os se på nogle af de faktorer som styrer Danmarks fremtid i en verden med stadig stigende befolkning. Befolkning som mange steder har stadig ringere levevilkår, bl.a. udpint landbrugsjord, dårlige dyrkningsmetoder og/eller hårrejsende dårligt styre, f.eks. i Zimbabwe. Vi hører jo f.eks. ofte om afrikanere resp. albanere som med livsfarlige og undertiden voldelige metoder prøver at komme ind i Spanien resp. Italien. Her til Danmark er mange flygtet fra Saddam Husseins Irak.

Vort land er et vidunder af frugtbar natur og med et velfærdssystem som omfatter alle som opholder sig i landet.

Darwin ville sammenligne vort land og os med et velfyldt spisekammer beboet af en glad og ubekymret musefamilie - en himmerigsmundfuld for enhver kat. Dermed intet ondt sagt om katte. De følger simpelthen deres natur. Og Darwin beskiver naturens gang: De mest egnede og udholdende overlever.

En bæredygtig dansk strategi er, dels at holde sammen og dygtiggøre sig for at fastholde vore økonomiske nicher (f.eks. møbler, medicin, skibsfart) i verdensøkonomien, dels at holde ovennævnte kat på afstand. Det samme gælder for hele Europa.

Denne strategi kan sagtens forenes med hjælpsomhed og et godt forhold til andre folkeslag på jorden - men man skal ikke være naív.

Kompetent demokrati retur

Politikernes handlemåde bestemmes af vælgerne. Hvis vælgene er lette at tage ved næsen, vil politikerne gøre det. Simpelthen for at tage den letteste vej til målet, som er genvalg. Problemet er derfor, at vælgernes kompetence og kritiske sans ikke er steget i takt med de stigende udfordringer som Danmark står overfor. Kundskaberne i økonomi, historie, geografi og demografi er faldende. 40 års slapt, rundkredspædagogisk skolesystem, med fokus på underholdning, har sat sine spor. Vælgernes kritiske sans manifesterer sig ofte som kværulanteri - ikke som konstruktivt modspil til politikerne. For eksempel kan medierne når som helst blæse en opinionsstorm op, ved at give opmærksomhed til en person som føler sig dårligt behandlet af myndighederne. Vel at mærke uden at myndighederne må svare igen og påvise evt usandheder. Hvordan kan vælgerne tage rationelle beslutninger på basis af fordrejede mediebilleder ? Men selvfølgeligt kan et aktivt og velfungerende demokrati genoprettes - problemet er bare at det kræver videnmæssigt velfungerende vælgere. Hvis vi fra nu af begynder at uddanne og aflønne velkvalificerede lærere til vores børn så tager det 10-15 år inden børnene bliver velinformerede vælgere. Det har flere asiatiske lande, f.eks. Singapore, allerede haft i decennier. Det bliver svært at indhente deres forspring. Mangel på kompetence er ved at blive almindeligt kendt.

Mere politi uden at det koster
borgerne en krone
retur

Man kan tage pengene fra visse områder af den eksisterende forskning. Hvorfra ? Jo - forskere på højt videnskabeligt niveau er endnu ikke kommet med nogle brugbare metoder til at begrænse kriminaliteten samt at sikre ro og indlæring i skolen. De fortæller os igen og igen at længere fængselsstraffe ikke hjælper på kriminelle. Vi skal i stedet se på de kriminelles baggrund og barndom. Her træder andre forskere så til og fortæller os at et par lussinger til grænsesøgende drenge i underskolen ikke er nogen god idé. Disse børn prøver jo blot at finde ud af hvor grænsen går mht. ballade og frækhed. Men børnene bliver så desværre nødt til at trappe op - år efter år - dog uden at nogen viser dem grænsen. Skal de virkelig behøve at komme ud i nattelivet og løbe ind i kniv eller pistolkugle før de ser en grænse ?  Forskerne skylder os stadig fungerende anvisninger på at løse disse problemer - trods at de nu har haft mange år til at forske og analysere. Pengene til disse grene af forskningen ville nok gavne mere ved at blive brugt til at forstærke politiet.
PS Eksempel på moderne retssag


Fængsel gør ondt værre retur

Diskussionens bølger går højt med hensyn til hvad vi kan gøre imod kriminaliteten. Der ser desværre ud til at være gået status i at overskride stadig flere grænser. Lige fra hærværk og ildspåsættelse over filmede røverier til mord for sjov skyld. Mange kræver samfundets fløjlshandsker fjernet. Eksperterne siger altid, at hårdere straffe ikke hjælper og at der er masser af undersøgelser som viser dette. Det ville være meget, meget interessant hvis nogle eksperter kunne fortælle hvad der SÅ hjælper. Skal man anvende kortere straffe, overhovedet ingen straf eller en helt anden type af straf ?

Det siges ofte at fængsel ikke gør nogen bedre. Det er utvivlsomt rigtigt. En ung mand som er på kant med loven har i reglen hverken arbejde eller studier. For ham vil et fængselsophold være en spændende afbrydelse i en kæde af begivenhedsløse måneder. I fængslet møder han landskendte forbrydere. Folk der har stjernestatus for sine udspekulerede eller ekstremt hensynsløse handlinger. Det unge menneske lærer mange og spændende ting om hvordan man narrer politiet i en biljagt. Om hvordan man udnytter sine juridiske rettigheder til sidste dråbe. Om hvordan man lukker munden på ubekvemme vidner og om hvordan man overtaler eller truer folk til at vidne fordelagtigt. Der er i sandhed meget at lære og det er ulige mere spændende end arbejdsformidlingens kurser. Når det unge menneske så senere kommer hjem fra fængslet bliver han desuden boligområdets stjerne takket være sine spændende bekendte og sin viden.

Kort sagt: Klassisk fængselsstraf er meningsløs spild af tid. Fængselsvæsenet producerer værre og værre forbrydere efterhånden som stadig flere gennemgår fængslets "kursusvirksomhed".

Hvis vi skal holde os til fængsel som eneste straffemulighed, så kunne man i det mindste placere alle fanger i isolation. Det ville stoppe ovennævnte "kursusvirksomhed" og desuden være langt mere ubehageligt end klassisk fængsel. Straffene kunne så måske forkortes og alligevel have en mere afskrækkende effekt. Ved hjemkomsten ville der heller ikke være meget status i at have siddet i et halvt år og kigget på fire vægge.

Syv milliarder konkurrenter retur

Vi har et dejligt land og et velfungerende samfund. Men passer vi på det ?

Fredagens (2008uge25) artikel her i bladet om nyt hærværk i Hornbæk starter nogle tanker. Det samme gør Klaus Dalgas's leder om Dansk Folkeparti, hvori han nævner klodens syv milliarder beboere og deraf følgende folkevandringer og pres på landegrænser.

Lad os en gang se hvad gamle Darwin kan have at sige om disse ting:
I skolen lærte vi at mennesket er et dyr bland mange andre dyr. Og at vores udvikling, såvel som alle andre dyrs udvikling, er styret af Darwins regel om at "De bedst egnede overlever". Det er alle enige om. Og alle glæder sig over at vi mennesker åbenbart var de højest præsterende og tog plads på sejrspodiet. Bland klodens folk har europæere og amerikanere desuden taget tèten mht. uddannelse, produktion og militær styrke. Men, lige et øjeblik; Tror vi at udviklingen er gået i stå og at vi vesterlændinge én gang for alle har placeret os på toppen af pyramiden ? Tror vi at Darwin har gjort sit og at den søde gamle mand nu kan få evig fred i sin grav ? Har vi glemt at vor førstepris er en vandrepokal som andre gerne vil overtage ? Hvis vores vesterlandske kultur kommer til at ligne et slidt og hullet gulvtæppe, vil andre bare rulle det sammen og smide det væk.Før eller senere skal vandrepokalen afleveres, men vi kan jo prøve at beholde den længst muligt ved at bekæmpe vores egne tiltagende problemer med hærværk, alkohol og stofmisbrug. Ved at fokusere på pålidelighed og hjælpsomhed og ved at tage personligt ansvar. Fremforalt ved at bruge kvalitets-tid med og for vores børn og hinanden. Dette samfund er dit og mit - lad os passe på det !

Iben Thranholm og det muslimske tørklæde  retur


I fredags, 30/5 2008, skrev Iben Thranholm i Kristeligt Dagblad at religionen - og dommeres objektivitet - ikke sidder i tørklædet. Hun siger at enhver dommer har pligt til at dømme efter dansk lov og at de fleste retssager for øvrigt afgøres ud fra præcedens. Thranholm skriver altså at dommerne i virkeligheden kun har meget lille indflydelse på dommene. Dommerne skulle faktisk kunne erstattes af et rimeligt godt dataprogram, som fandt frem til de relevante love og fortilfælde. Sådan er det naturligvis ikke. Ingen lovgivning kan dække alle tænkelige situationer og dommerens vurdering HAR betydning for udfaldet af en sag. Hvis alle domme var fejlfrie og objektive, ville man f.eks. ikke anke en eneste dom – fordi næste instans altid ville dømme på samme måde.

Personligt ville jeg føle mig meget utryg ved at få mine handlinger bedømt af en dommer fra en totalt fremmed ( ikke bare "en smule anderledes" ) kulturkreds, som den muslimske. Iben Thranholm siger jo i virkeligheden at tusind års kristen kultur ikke har nævneværdig betydning for dommeres, og andre menneskers, måde at se og vurdere tingene på. Mener hun virkelig det ?

Thranholm skriver også at danskere og danske institutioner allerede er gået med til at følge sharia på en del områder. Det gælder f.eks. halalkød i børnehaver og indretning af svømmehaller. Hun spørger hvorfor dette tolereres, men ikke tørklæder på dommere. Underforstået, at når danskerne allerede har været flinke nok til at acceptere shariaregler på et antal områder, hvorfor skal vi så pludselig gøre os vanskelige med tørklæderne ? Betyder det, Iben Thranholm, at for hvert nyt område, hvor sharia erstatter dansk tradition, bliver der mindre og mindre grund til at sige stop ? Til slut vil jeg gerne minde om at Kemal Atatürk – grundlæggeren af det sekulære Tyrkiet – fandt tørklædets symbolværdi så vigtig, at han forbød offentlig brug af det. Det gjorde han for ca 80 år siden i sit arbejde for at trække Tyrkiet ud af det reaktionære Islam. Desværre lader Tyrkiet til at være på vej tilbage igen, men Kemal Atatürks forståelse af tørklædets symbolværdi er en kundskab vi ikke bare skal negligere. Han vidste hvad han talte om. Han vidste at millioner og atter millioner ser tørklædet som Islams banner.

Blåøjet retur

Prædikant Abu Qatada, med gode åndelige og økonomiske forbindelser til Osama Bin Laden, er lige blevet løsladt af de britiske myndigheder. Han kom i sin tid til Storbritannien på falsk pas, går rundt med milionbeløb i lommen selv om han er på kontanthjælp og er i Jordan eftersøgt for en række terrorangreb. Denne mand bliver af humanitære grunde - man ved jo ikke om jordanske vidner taler under tortur - ikke udleveret til Jordan. Derimod er han blevet sendt 'hjem' til sin familie i London, men med elektronisk fodlænke 22 timer i døgnet.
Er det ikke et urimeligt stort pres at han skal udrette sine kriminelle aktiviteter på kun 2 timer i døgnet ? Han bliver sikkert snart tilbudt krisehjælp mod stress !  Nå, men spøg tilside.

Hvorfor har vi egentlig så svært ved at forstå at mange muslimer bliver helt afsporede i sin religion ? Rigtigt mange blåøjede europæere er jo afsporede i sín religion: Menneskerettigheder !
På begge sider ville man gøre klogt i at besinde sig og finde lidt almindelig sund fornuft frem.


Læg pengene hvor de giver resultat   retur
Publiceret i Helsingør Dagblad 2010 aug 12

Da indvandringen i halvfjerdserne begyndte at tage fart, troede befolkning og skiftende regeringer at indvandrerne ville blive automatisk integrerede hvis bare de etablerede danskere tog venligt imod indvandrerne. Og det gjorde man. Det fungerede også i mange tilfælde. Dog ikke for indvandrere fra muslimske lande. Det ved alle danskere - også folk fra Enhedslisten.

Igennem årene har Danmark så skruet mere og mere op for integrationsanstrængelserne. Man har støttet og hjulpet på alle leder og kanter. Det har kostet rigtigt mange penge. Men muslimerne har stadig intet ønske om at indgå i dansk kultur. Det eneste integrationsinitiativ som gennem årene er kommet fra muslimerne er tilbud til danskerne om at deltage i Eid-festen og besøge moskéen - altså at danskerne integrerer sig i Islam.

Dette har været meget svært for danskerne at forstå. Der er nok også et element af såret selvfølelse i sagen: "Hvordan kan nogen dog afvise vort demokrati og frihed ? " Her i Helsingør er den nye friskole i Ålsgårde jo bare igen en understregning af, at muslimerne afviser dansk omklamring.

Det har de al ret til at gøre, men danskerne har minsandten også ret til at slå ørerne ud og endelig opfange budskabet, at vort frieri til muslimerne er afvist. De afviser integration - i hvert fald, hvis den bygger på dansk kultur. Men lad os så tage konsekvensen og ophøre med at komme med blomster, chokolade og silkesko til den utilnærmelige som alligevel ikke vil vide af os. Stop for integrationsudgifter !

De penge kunne bruges meget bedre til opmuntring af dygtige og inspirerende elever, lærere og ledere i den danske folkeskole. Ikke til byggeprojekter og PC'er men til at uddanne og ansætte flere dygtige lærere, til at undgå lærerløse skoletimer osv. Kort sagt: færre regneark og flere "varme hænder".

Tørklædet og Vagttårnet   retur

Et muslimsk tørklæde er 35 g tekstil, Vagttårnet er tidsskrift for Jehovas Vidner og består af ca 80 g papir. Jehovas Vidner mener at den gængse europæiske/amerikanske livsstil er forfejlet. Det synes muslimerne også. Jehovas Vidner afviser dele af lægevidenskaben, f.eks blodtransfusion. Muslimer afviser en hel del af vores kultur. Begge er stolte af sin opfattelse og viser den offentligt. Men hvis nogen giver mig Vagttårnet behøver jeg jo ikke læse det og selv om jeg møder en kvinde med tørklæde behøver jeg ikke tale religion med hende. Der er fuld frihed og ingen behøver at klage.
Men her hører ligheden også op. Hvis Jehovas Vidner ville begynde at uddele deres tidsskrift i retslokaler, skoler, lægeventeværelser, på sygehuspatienternes sengeborde og til ældre mennesker som får hjemmehjælp, så ville det forårsage et ramaskrig. Også selv om det ikke i sig selv er farligt og ingen behøver læse det, Men når muslimer vil have ret at 'flage' med sit tørklæde overalt, så er det en menneskeret og ramaskriget retter sig mod dem som synes det er en dårlig idé. Hvorfor denne forskel ?
Er det fordi Islam har gennemført kunststykket, både at nyde grundlovsbeskyttelse som religion og desuden - som kæmpende politisk system – nyde venstrefløjens bevågenhed. ?

Islamister og Muslimer   retur

Den store Egyptiske avis al-Gomhuria har nu klart vist at Islamister og Muslimer er uadskillelige. Da de nemlig skriver (med ref til Villy Søvndals opfordring til fundamentalisterne) at "Muslimer kan gå ad helvede til" viser de at angreb på muslimske mørkemænd ses som angreb på alle muslimer. Typisk for en alliance. Motto 'En for alle og alle for en'. Hvis det var sandt at muslimer er noget helt andet end islamister, ville avisen have skrevet at Hizb-ut-Tahrir må stoppes inden de helt ødelægger tilværelsen for alle muslimer i øst og i vest. Men sådan skrev avisen altså ikke !

Unge gaderøvere   retur

Politiet skal have tak for en klar beskrivelse af unge gaderøvere: Det er en livsstil, udbyttet betyder egentlig ikke meget, man vinder status bland kammeraterne og så længe man er under 15 år sker der stort set ikke gerningsmanden noget. For mig at se, er røveri nærmest en mandomssprøve for en ung fyr. Prøven skal helst gennemføres før man fylder 15 - ellers kan det blive for dyrt.

Mange former for påvirkning og straf har været prøvet, men det eneste som ballademagerne synes at være følsomme for, er tab af kontakt og nærvær i 'miljøet'. Det ser f. eks. ud som man er ked af at blive sortlistet og udelukket fra byens diskoteker. Hvorfor ikke idømme udgangsforbud kl 18 - 06 ? Man får altså påbud om at blive hjemme om natten. Dette overvåges med fodlænke/satellit. Går man alligevel ud, kommer politiet straks efter en med blåt blink. Vi kan også gætte på at en ballademager eller røver ikke vil blive hilst med klapsalver i sin gruppe, når gruppen ved at politiet også kommer om få minutter.Hvor er det lange perspektiv ?  retur

Valgdebatten 2007 handler mest om skoler, hospitalspladser og ældrepleje. Samt skattespørgsmål og lidt om trafik; motorveje, broer mm. Men hvor er de langsigtede spørgsmål blevet af ?

Jeg tænker bl.a. på børn og deres opdragelse/uddannelse. På deres tidlige år hjemme hos forældrerne. Forældrer som forhåbentlig intereserer sig for poderne og kan give dem en god start. Det er tankevækkende at vordende adoptivforældrer bliver undersøgt på alle leder og kanter; fysik, psyke, job, familiesituation. Det er for at sikre gode forhold for adopterede børn. Hvad gør vi for de biologiske børn ?

Gennem skoletiden er vi allesammen kommet i kontakt med mange lærere. Nogle var venlige OG krævende OG værdsatte af eleverne, andre venlige og ubetydelige. Nogle havde problemer med nerverne, men all kunne sit undervisningsfag. Gode og inspirerende lærere og kammerater spiller en STOR rolle for hele ens senere liv. Har lærerne tilstrækkelig løn og påskønnelse så at vi kan få fat i de rigtige mennesker til det job ? I Finland lader det til at lærerne har god status. Derfor kan man få de rigtige folk og derfor lærer eleverne noget. Det samme gælder f.eks. i Singapore.

Et barn bruger faktisk mindst 12 år af sit liv i skolen - TOLV ÅR ! Jeg synes at vi har pligt til ikke at sløse børnenes tid bort på uro i timen, fraværende lærere, morsomme men ret ligegyldige happenings og rollespil, politiske demonstrationer i skoletiden osv.

En ideologisk "varm kartoffel" er jo om man skal acceptere børns forskelligartede interesser og evner. En kommende fodboldstjerne HAR sikkert ikke meget ud af en matematiktime i selskab med boglige typer. I stedet spilder de bare hinandens tid. Skulle de måske hellere gå i hver sin klasse ? Men hovsa - der rørte jeg nok ved en hellig ko igen !

Nu over i en helt anden gade hvor jeg savner det lange perspektiv: Behandling af kriminelle. Vores straffesystem er oplagt for at afskrække og forbedre folk med familie, arbejde og et rygte at tage hensyn til. Der fungerer det også meget godt. Bøder bliver betalt af lovovetræderen selv og fængselsstraf er klart afskrækkende fordi det også rammer hans familie og rygte og fordi medfangerne kan være hæmningsløst tyranniske.

Men for andre kategorier fungerer det overhovedet ikke:  Bøder betales ikke eller bliver betalt af kommunen eller velmenende familie. Fængsel og ungdomsfængsel fungerer som en udddannelsesinstitution med bl.a : Vægtløftning så man bliver stærk og kan slå hårdt, brutalitet så man lærer at klare sig bland hærdede folk, intellektuel træning med mange gode ideer til at komme forbi alarmsystemer og til at undgå politiet. Som kronen på det hele vinder man ved hjemkomsten en betydelig status i sin gruppe:
"Jeg er en temmelig hård negl og fik fjorten måneder. Men jeg kunne virkelig sætte mig i respekt derinde og jeg fik mange kontakter med erfarne folk. Mig skal man respektere ! "

Kort sagt; fængsel er nogenlunde lige så troværdigt som en ældre mand i kørestol som lover tæv til unge bøller. Vi må vist finde på noget andet. Tid at slagte en til af de hellige køer.

Det sidste spørgsmål med langt perspektiv er problematikken omkring muslimerne. I modsætning til alle andre immigrantgrupper er de og deres efterkommere, under trussel om dødsstraf, forpligtet til at være muslimer i al fremtid. Husk at ethvert barn som har bare EN af sine forældrer som er muslim, SKAL være muslim. Da de fleste muslimer har adskilligt flere børn end tilsvarende dansk/nordiske/europæiske familier, så bliver de hurtigt den dominerende folkegruppe.

Og jeg er absolut ikke ene om det synspunkt. Sidste år (2006) i Marts skrev den irakisk-kurdiske mullah Krekar i den norske avis Dagbladet: "Se bare på befolkningsudviklingen i Europa, hvor antallet af muslimer stiger som myg. Hver vestlig kvinde  i EU producerer i gennemsnit 1,4 børn. Hver muslimsk kvinde i de samme lande  producerer 3,5 børn. I 2050 vil 30% af befolkningen i Europa være muslimer." Citat slut. Med den udvikling vil muslimer kræve at Koranen adlydes i flere og flere spørgsmål. Det skal vi lige gøre os klart. Og det har intet at gøre med om muslimerne er i arbejde eller ej. Der er god grund til også at huske det lange perspektiv i dette folketingsvalg. Se også Bruce Bawers bog "While Europe slept".


Rutinekriminalitet: Spørg ikke hvorfor ukrudt breder sig,
men hvorfor vi ikke vil bekæmpe det.
 
retur

Vort samfund tror at det har alverdens magt. Vore forfædre har op gennem historien gradvis kunnet skabe dagens fungerende samfund. Men i dag lader samfundet til at have tabt gejsten. Vi tror at vort samfund styres af folketinget og at de daglige samfundsaktiviteter varetages af den udøvende og den dømmende magt. Det ligner mer og mer en fiktion. Kriminelle fra ind- og udland evner vi nemlig ikke at bremse. Som et eksempel blandt mange kan vi ikke længere give effektiv vidnebeskyttelse. Vidner har mere respekt for de kriminelles opfordring til at tie end for myndighedernes opfordring til at tale. Et andet eksempel: I de første måneder af 2008 var der 810 påsatte brande (ungdomshuset), som ½ år senere havde resulteret i 24 domme.

Ordensmagten gør sit bedste for at holde kriminaliteten stangen. En del dommere gør det også. Men de kæmper alle med den ene arm bundet på ryggen, fordi vi af ideologiske og humanitære grunde ikke ønsker at anvende den kraft som behøves for at reducere kriminaliteten.

Det nytter ikke at klage over de kriminelle. De - såvel som alle andre grupper og levende væsener op gennem udviklingen - prøver at ekspandere og udbrede deres livsstil. Normalt, gennem årmillionerne, har omgivelserne af ren selvbevarelsesdrift bremset ekspansion når den blev truende - og hvis de kunne. Denne mekanisme har vi ved et omfattende internationalt humanistisk regelværk sat ud af funktion. Smukt, men farligt.

Det er næsten "catch 22" for demokratiet: Hvis demokratiet skal være meningsfuldt, må man sikre at dets beslutninger faktisk følges. Men de magtmidler som i dag kræves for at gennemtrumfe beslutningerne, opleves  som udemokratiske og inhumane. Så hvad gør vi ? ?


Europa på toppen . . .
og vi skulle ikke gerne falde af i svinget
retur

I skolen lærte vi at mennesket er et dyr bland mange andre dyr. Og at vores udvikling, såvel som alle andre dyrs udvikling, er styret af Darwins regel om at "De mest egnede overlever". Det er alle enige om. Og vi glæder os alle over at vi mennesker var de stærkeste og tog plads på sejrspodiet. Bland klodens folk har europæere og amerikanere desuden taget tèten mht. uddannelse, produktion og militær styrke. 
Men vent lige et øjeblik. Tror vi at udviklingen er gået i stå og at vi vesterlændinge én gang for alle har placeret os på toppen af pyramiden ? Tror vi at Darwin har gjort sit og at den rare gamle mand nu kan få evig fred i sin grav ? Har vi glemt at vor førstepris er en vandrepokal ? At andre kan være interesserede i at overtage den ? Før eller senere skal vandrepokalen afleveres, men vi kan jo prøve at beholde den længst muligt ved at bekæmpe vores egne tiltagende problemer med hærværk, druk, stofmisbrug og slaphed. Ved at fokusere på pålidelighed, dygtighed og hjælpsomhed og ved at tage personligt ansvar. Fremfor alt ved at bruge kvalitets-tid med og for vores børn og hinanden. Dette samfund er dit og mit - lad os passe på det !

Ny i arbejdslivet retur

Helsingør Dagblad beretter 2010 uge 23 at Aske Nielsen blev fyret - til videre uden løn - efter en enkelt dags arbejde. Angiveligt på grund af manglende begejstring og fordi han spillede privat computerspil. Det er godt at HD tager problemet med udebleven løn op, men der er også et andet aspekt i sagen; Hvordan kan et ungt menneske som Aske komme ud af skolen med studentereksamen og samtidigt med så lidt motivation, at en arbejdsgiver må fyre ham efter en enkelt dag. Det harmonerer ikke rigtigt med at der er 500 arbejdsløse unge her i kommunen. Hvordan kan man, efter at have fået sin eksamen, straks gå i gang med at hvile sig et år ? Som artiklen siger "..er i gang med sit sabbatsår", omtrent som dette sabbatsår var endnu et af karrierens mange krav. Der tales fra alle sider om at vi skal prestere mere, f.eks. 12 min ekstra hver dag. Men for mig at se, er en vigtig forudsætning for at komme op i fart med det her samfund, at både skolelærere og forældrer tager sig selv og skolebørnene i kraven. At de bruger tid, arbejde og interesse på børnene, på deres undervisning og prestationslyst og at de ikke lægger alt krudt på skolebyggespørgsmål og skolerejser. Kommunen kunne godt bruge en del af skolepengene på at belønne dygtige og inspirerende lærere, folk som holder orden i klassen og hvis elever bliver velforberedte og glade.


Tårevædet velgørenhed retur

Under overskriften "Den skjulte fattigdom" samt et billede af trøstesløse havarerede cykler, går Kirkens Korshær ud med annonce for at skaffe penge. Som tårevædet eksempel bruges en indvandrerfamilie på Nørrebro.

Til at begynde med understreger man, at det kræver mange timers respektfuldt samvær at overhovedet få lov til at hjælpe den aktuelle familie. Underligt nok, så er det ikke mit indtryk at ægte hjælpbehøvende (Haiti, osv) kræver mange timers overtalelse for at tage imod hjælpen. Dernæst bruges regeringens spareplan og reducerede børnestøtte til at klemme nogle ekstra tårer frem.

Den aktuelle familie har født 7 børn, men har åbenbart aldrig tænkt på, at så mange børn stiller visse økonomiske krav. Som f.eks. to arbejdsindkomster. Moderen har nemlig, gennem sine 40 år i Danmark, aldrig været på arbejdsmarkedet. Hun kan heller ikke tale dansk - men har dog lært at forstå vort sprog. Flot klaret på kun 40 år. Faderen får nu laveste efterløn, da han ikke kan arbejde mere. Børnene tvinges sælge sit legetøj for en krone og familjen har tidvis levet af rester fra kebabrestauranterne. Børnene må undertiden blive hjemme fra skole fordi der ikke er penge til madpakker, osv osv.

Hvis Kirkens Korshær skal have mig til at tro på den historie, så må Korshæren ulejlige sig med at skaffe og publicere en udtalelse fra kommunens sociale myndigheder som siger stort set at "ja, dette er fuldt muligt, trods Danmarks omfattende og meget dyre socialsystem". Ellers rammer denne annonce Korshæren som en boomerang.

(Presenteret som læserbrev til Kristelig Dagblad 19 Juni 2010, men afvist. Desuden sendt direkte til Kirkens Korshær, men ikke besvaret.)

Ung frustreret araber  retur

Jawad Ahmed Ahmad Zahids (JAZ) klager i sit læserbrev (29/9) over at blive
kaldt Perker, Indvandrer, Andengenerationsidiot m.m. Det kan jeg udmærket forstå at han er utroligt træt af. Vi danskere er faktisk også meget trætte af det dårlige forhold. JAZ skriver helt rigtigt at dialog er vejen frem. Denne opfattelse deler jeg, i hvert fald hvis det er DIAlog og ikke muslimsk MONOlog vi taler om. Lad mig derfor kommentere nogle af JAZ's punkter:

JAZ er utilfreds med at selv store minoriteter ikke kan BESTEMME så meget som en lyd. Men JAZ, det er jo netop demokratiets kerne at flertallet bestemmer. Det indgår dog også i demokrati at minoriteten har al ret at ARGUMENTERE. Hvis argumentationen 'holder vand' vil flertallet være fornuftigt nok til at lytte, så at man til sidst får en god beslutning som også en stor del af minoriteten kan være tilfreds med.

Men det kræver respekt for andre menneskers intelligens og det kræver at ALLE følger flertalsbeslutninger. Man ser alt for mange eksempler på, at en minoritet som er utilfreds med en demokratisk afgørelse sætter sig imod den med vold. Dette forekommer specielt ofte i den arabiske verden (f.eks. shia- kontra sunnimuslimer og Hamas kontra Fatah) og bidrager til et negativt syn på arabere. Naser Khaders Demokratiske Muslimer er bestemt heller ikke blevet mødt med entusiasme blandt den største del af muslimerne i Danmark.

Med hensyn til terrorangrebene i New York og London (11/9 og 7/7) siger JAZ at gerningsmændene ikke prøver at vise sig som djævelens sønner, men prøver at få folk til at ophøre med at sætte Islam i forbindelse med kvindeundertrykkelse, terrorisme og 'ondskabens midte'. I stedet skal man være åben for Islam og bruge argumentation for hvorfor man synes at Islam er kvindeundertrykkende. Denne argumentation er ganske klar:

JAZ, som følger med i tv-avisen, BBC, CNN osv, burde have lagt mærke til de mange tilfælde af æresdrab på kvinder, stening af utro kvinder - men ikke mænd - forbud for kvinder mod at se fodboldkampe, forbud for muslimske kvinder mod at gifte sig med en ikke-muslim (hvorimod en mand kan gifte sig med en ikke-muslimsk kvinde), kvinders ord i en retssag tæller ikke lige så meget som en mands osv. osv.

Med hensyn til forbindelsen mellem Islam og terrorisme så er terrorangreb udført af muslimer en bizar måde at få folk til at ophøre med at forbinde terror og Islam.

Angående 24-års reglen, der begrænser ens kærlighed til 'kun' i Danmark. "Hvad skal man så gøre i 6 år, fra man er 18 ... ?" JAZ som føler sig lige så dansk som en etnisk dansker burde ikke se det som et problem, men derimod finde det naturligt at være sammen med en dansk pige.

Ang. integration, så har jeg deltaget i adskillige møder og andre arrangementer som har til formål at fremme integrationen. Der er altid mange velmenende danskere og ofte udlændinge fra Europa, Afrika, Latinamerika og Asien - men man ser meget sjældent en muslim. Hvorfor ?

Til slut, for balancens skyld, må jeg indrømme at der også kan sættes mange spørgmålstegn ved danskeres optræden, som kan være arrogant og ydmygende mod indvandrere. Topløse elevfester med mange drikkevarer er heller ikke noget at være stolt over. Så begge 'sider' burde nok prøve at ændre sin egen optræden.


Demografi i Europa; flere og yngre muslimer, færre og ældre 'klassiske' europæere.  retur

Igennem de seneste tredive år er den muslimske andel af Danmarks befolkning forøget væsentligt. Det gælder iøvrigt også alle andre lande i Europa. Muslimer vil gerne have store familier og mange børn. En hel del børn som man ser ude i byen er muslimer - det fremgår af moderens tørklæde.

Men hvorfor interesserer man sig overhovedet for dette spørgsmål ? Der er jo ingen som går op i, at der f.eks. er stadig flere mennesker i servicefagene og færre i landbruget !
Jo, det er fordi adskillelsen mellem den muslimske gruppe og andre grupper i samfundet er permanent. Vi ved alle at folk   som ikke er muslimer, forelsker sig, gifter sig og får børn sammen. De er - og føler sig som - danskere (evt. nydanskere) men ikke som "servicedanskere" eller "landbrugsdanskere". Islam fungerer anderledes; en kvindelig muslim må kun gifte sig med en mand som er muslim og selv om en mandlig muslim i og for sig har lov at gifte sig med en ikke-muslimsk kvinde, bliver deres børn altid muslimer.

Dermed er opdelingen i to folkegrupper - muslimsk og ikke-muslimsk - kommet til Danmark for at blive.

Det er klart at de to grupper interesserer sig for deres respektive fremtid: Muslimer ser sig som den kommende majoritet. F.eks. har Rotterdam fået muslimsk borgmester. I forhold til denne store ændring, kan ikke-muslimerne gøre tre forskellige ting:

   1. Fortsætte som hidtil, med lavt fødselstal og et spændende arbejdsliv. Mere tid til karriere, mindre tid til børn. Det betyder at om nogle årtier er Danmark et muslimsk land - dog med en betydelig "vantro" minoritet - såkaldte Dhimmier.
   2. Kaste sig ind i et kapløb med muslimerne.  Det betyder at forøge fødselstallet og at prestere mere, både intellektuelt, fysisk og socialt. Det vil koste anstrengelser i form af børnefødsler, børneopdragelse og krævende skolegang for børnene.
   3. Bremse muslimsk ekspansion i Europa. Det er et politisk sprængfarligt emne - mest fordi det kræver omlægning af fundamentale værdier i vor ikke-muslimske kultur.

Hvis der er muligheder jeg har overset, må du, kære læser, meget gerne sende mig en mail. Du kan bruge enhver PC, også fra en netcafé, men jeg vil kun kunne se din e-mail addresse hvis du selv skriver den i mail'en.

Ingen af de mulige veje er problemfri. Endnu har intet land valgt kurs, men man kan begynde at se indikationer;
Sverige ligger nok nærmest model 1). Resonnementet er at "Hvis vi behandler muslimerne pænt, vil vi - som fremtidig minoritet - også blive behandlet pænt." Det er der så en del svenskere som er stærkt utilfredse med. Se f.eks. Sverigedemokraterne

Italien og nogle lande i Østeuropa lader til at hælde mod 3) medens mange danskere ikke vil acceptere model 1).

I tider med stigende turbulens, bør alle europæere i det mindste gøre sig klart hvordan scenariet ser ud og personligt gennemtænke situationen. Det er ikke nok at komme med nogle standardfraser af typen; "plads til forskellighed" og "vi behøver ikke alle spise frikadeller".

Mange 'klassiske' europæere kan sikkert finde dette kontroversielt, men tænk - jeg tror at rigtigt mange muslimer vil give mig ret  - selvom de ikke siger det !

MODERNE MIGRATION  retur

(Publiceret i Weekendavisen 2010 uge 16 = 23/4 )
Assia Awad viser med sin artikel "Fordommene går begge veje" WA nr 15 hvordan menneskets ældgamle klan- og migrationskultur har ændret sig: Abdulkadir tilhører en mindre klan i Somalia. Stridighederne i Somalia er tiltagende og medlemmer af små eller svage klaner drives på flugt. Da alle andre klaner i Afrika fastholder sit territorium, kan flygtninge ikke regne med at blive venligt modtaget. Hvis de overhovedet bliver lukket ind i anden klans område, med henblik på at blive der, kræver den allerede etablerede stamme, at flygtningen i et og alt assimilerer sig i stammen. Arbejder for den, holder sig fra lokale kvinder og tilslutter sig stammens gængse tro og øvrige regler. Sådan.

Det er naturligtvis barske vilkår og Abdulkadir søgte derfor en mere fremkommelig vej, nemlig til Europa, hvor han får bolig og økonomisk støtte i en lokal klan, den danske. Denne klan byder ham velkommen, har ingen indvendinger mod at han gifter sig med en lokal kvinde og giver desuden bidrag til hans børn. De er alle muslimer - selvom moderen formelt er kristen - og de vil få sin overordnede loyalitet hos den globale muslimske Umma, også kaldet den muslimske nation. Lokale højtider såsom Jul markeres i al enkelhed, medens Eid er årets superfest med muslimsk organiserede aktiviteter. Abdulkadirs børn vil sikkert gifte sig med muslimer og - selvom mænd har lov til at tage en kristen hustru - så vil alle hans efterkommere automatisk være muslimer. Det handler om ca 16 børnebørn, 64 oldebørn osv. Abdulkadir kunne nok ingen steder på jorden have slået sig ned hos en mere generøs og selvudslettende lokal klan end her i Europa. Dette betegner en gennemgribende nyskabelse i migrationsforholdene for Homo Sapiens. Tiden vil vise om den er en succes, eller måske nærmere - for hvem.